RSS: http://www.zulu.cz/buben/news.xml RSS: http://www.zulu.cz/buben/news.xml
home

[zveřejněno: 13.6.2010]
Buben letos nebude...


Fotky
[zveřejněno: 25.8.2009]
Fotky
A máme tady krásné fotky z letošního ro?níku. Autorem je Petr Piechowicz.

Buben 2009 byl fajn...
[zveřejněno: 23.8.2009]
Buben 2009 byl fajn...
D?kuji všem, kte?í i p?es nep?íznivé po?así letos p?išli, užili si dobré muziky a fajn atmosféry...

Dolnolhotský buben p?inesl i letos dobrou muziku
[zveřejněno: 23.8.2009]
Dolnolhotský buben p?inesl i letos dobrou muziku
Devátý ro?ník festivalu world a etno music se v sobotu konal v lesoparku Benátky v Nové Vsi. Nejmladší návšt?vnici bylo teprve p?t m?síc?.


Line-up
[zveřejněno: 9.8.2009]
Line-up
Zve?ej?ujeme ?asový rozvrh jednotlivých vystoupení a upozor?ujeme, že se tento plán m?že ješt? mali?ko zm?nit...


Plakát DLB 2009
[zveřejněno: 4.8.2009]
Plakát DLB 2009
Plakát vytvo?il i letos Ví?a Oleják - grafické studio Emoce, autorem fotografie je Petr Piechowicz.

1.Czech World Music Sampler - DLB 2000
[zveřejněno: 2.7.2009]
1.Czech World Music Sampler - DLB 2000
Nabízíme Vám jedine?nou možnost seznámit se se za?átky world music v ?R. Dnes již málokdo ví, že první ?eský world music sampler byl vydán v roce 2000 u p?íležitosti konání 3.ro?níku Dolnolhotského bubnu a stal se zárove? sou?ástí vstupenky.

Buben 2009 bude !!
[zveřejněno: 5.5.2009]
Buben 2009 bude !!
Díky p?átel?m se letos DLB skute?n? bude, tentokrát tak trošku "na cestách". Prob?hne ve dnech 21. - 22.8.2009 v Ostrav?, v lesoparku Benátky. Vstupenky budou v p?edprodeji od 30.6.

PF 2009
[zveřejněno: 20.12.2008]
PF 2009


Buben 2009
[zveřejněno: 30.11.2008]
Buben 2009
Važení návšt?vníci a p?íznivci Bubnu. V tuto chvíli z mnoha d?vod? zvažuji po?ádání dalšího ro?níku festivalu. Pomozte mi prosím Vašimi p?ísp?vky na diskusním fóru, s rozhodnutím, zda mám další ro?ník po?ádat a s jakou dramaturgií. Pripadn? mi napište email na buben@zulu.cz. D?kuji, V. Koval

[zveřejněno: 29.11.2008]
----------------------------------------------------------------


N?co z tisku
[zveřejněno: 31.8.2008]
N?co z tisku


FOTKY
[zveřejněno: 25.8.2008]
FOTKY
a prvni fotky uz jsou tady...

Buben 2008 je minulostí
[zveřejněno: 24.8.2008]
Buben 2008 je minulostí
D?kuji všem návšt?vník?m, kte?í i letos p?išli.
O?ekávám Vaše fotografie a odkazy na fotogalerie z letošního ro?níku na emailu buben@zulu.cz.


Bubínek = dárek
[zveřejněno: 14.8.2008]
Bubínek = dárek
Všichni návšt?vníci, kterí si p?inesou buben nebo bubínek dostanou malý dárek.

Nala?te si HELAX 93,7 FM
[zveřejněno: 14.8.2008]
Nala?te si HELAX 93,7 FM
Na rádiu poslouchejte fajnou muziku a taky pozvánku na Buben 2008.

Vemte si stan...
[zveřejněno: 13.8.2008]
Vemte si stan...
Všichni, kte?í cht?jí na Bubnu p?espat, mohou tak u?init zdarma na senem vonící louce...

Jak p?íjít (p?ijet) na Buben?
[zveřejněno: 12.8.2008]
Jak p?íjít (p?ijet) na Buben?
Samoz?ejm? je d?ležité v?d?t, kde p?esn? se Buben koná a jak se na festival dostanete...

INFORMACE O VYSTUPUJÍCÍCH
[zveřejněno: 1.8.2008]
INFORMACE O VYSTUPUJÍCÍCH
Chcete v?d?t více o t?ch, kte?í Vás na letošní Buben p?ijedou bavit? Tak v tom p?ípad? si uva?te kafe nebo ?aj a klikn?te zde.

Spln?né p?ání
[zveřejněno: 20.6.2008]
Spln?né p?ání
Vystoupení kapely Zpocený voko na minulém ro?níku se tak líbilo ob?an?m Dolní Lhoty, že nám napsali dopis s p?áním, kterému se nedalo nevyhov?t...

PLAKÁT DLB 2008
[zveřejněno: 3.6.2008]
PLAKÁT DLB 2008
Plakát pro tento ro?ník je hotov! Brzy se s ním setkáte na výlepových plochách. Autorem plakátu je Vi?a Oleják - grafické studio EMOCE, fotku dodal Petr Piechowicz.

DUBIOZA KOLEKTIV (Bosna a Hercegovina)
[zveřejněno: 10.5.2008]
DUBIOZA KOLEKTIV (Bosna a Hercegovina)
Mix hiphopu, reggae, dubu, hardcore a bosenského folklóru. p?ivítáme letos na Bubnu. Jejich fantastické vystoupení jste mohli vid?t na Colours of Ostrava.

LENKA FILIPOVÁ vystoupí na DLB 2008
[zveřejněno: 13.4.2008]
LENKA FILIPOVÁ vystoupí na DLB 2008
Potvrzujeme, že známá ?eská zp?va?ka, šansoniérka, kytaristka, hudební skladatelka a texta?ka vystoupí na letošním ro?níku Bubnu.

BUBEN 2008
[zveřejněno: 16.2.2008]
BUBEN 2008
Již osmý ro?ník Bubnu se uskute?ní v sobotu 23.8.2008.

[zveřejněno: 14.2.2008]
--------------------------------------------


PF 2008
[zveřejněno: 19.12.2007]
PF 2008


N?co z tisku...
[zveřejněno: 22.8.2007]
N?co z tisku...
P?e?t?te si, co o letošním Bubnu napsaly p?ed i po n?které noviny.

Buben 2007 je za námi
[zveřejněno: 19.8.2007]
Buben 2007 je za námi
Díky všem, kte?í p?isli a postarali se o skv?lou atmosféru letošního ro?níku. O?ekávám Vaše fotografie a odkazy na fotogalerie z letošního ro?níku na emailu buben@zulu.cz.

P?EDPOV?? PO?ASÍ
[zveřejněno: 16.8.2007]
P?EDPOV?? PO?ASÍ
S letošní p?edpov?dí to vypadá moc dob?e. V sobotu 18.8. má být polojasno, p?es den 24 stup??, v noci bude o n?co chladn?ji. To ale nebude vadit, zapálíme op?t šamanský ohe? a budeme bubnovat až do rána...

Hudební ukázky a video
[zveřejněno: 10.8.2007]
Hudební ukázky a video
Zde si m?žete poslechnout hudební a shlédnout video ukázky letošních vystupujících.

Arnika na Bubnu
[zveřejněno: 10.8.2007]
Arnika na Bubnu
Arnika zavítá se svou kampaní "Nehrajme si s PVC" na hudební festival Dolnolhotský buben. Krom? petice zde budou k dispozici tišt?né materiály, ze kterých se lidé dozv?dí více nejen o kampani "Nehrajme si s PVC", ale také o dalších aktivitách Arniky.

SPOT NA RÁDIU HELAX
[zveřejněno: 9.8.2007]
SPOT NA RÁDIU HELAX
I letos je mediálním partnerem festivalu ostravské rádio Helax. Poslechn?te si spot, který m?žete slyšet samoz?ejm? i na vlnách tohoto rádiu. Jen je t?eba naladit tu správnou frekvenci 93,7 FM :-)

PLAKÁT DLB 2007
[zveřejněno: 3.6.2007]
PLAKÁT DLB 2007
Plakát pro tento ro?ník je definitivn? hotov! Brzy se s ním setkáte na výlepových plochách. Autorem plakátu je Vi?a Oleják - grafické studio EMOCE, fotky dodal Petr Piechowicz.

Program DLB 2007
[zveřejněno: 2.5.2007]
Program DLB 2007
A máme hotovo! V tuto chvíli už je úpln? jasné, co všechno uvidíte na letošním ro?niku DLB. Bude to pestrá sm?s kvalitní hudby a zábavy, která zp?sobí, že se budete cítit moc fajn. Ostatn?, tak jako p?i každém ro?níku...

-123 minut vystoupí na DLB 2007 !!
[zveřejněno: 18.3.2007]
-123 minut vystoupí na DLB 2007 !!
A máme tady první potvrzenou kapelu! Již deset let tahle skv?lá kapela baví nejen naše, ale i zahrani?ní publikum hudbou, která balancuje na hran? živelného funky, místy jazzu i rocku. Více v sekci "vystupující".

Buben 2007
[zveřejněno: 14.1.2007]
Buben 2007
Další ro?ník Dolnolhotského bubnu se uskute?ní 18.srpna 2007.

[zveřejněno: 1.1.2007]
-------------------------------------------------------


Fotky
[zveřejněno: 22.8.2006]
Fotky
Máme tady první fotky z letošního ro?níku. Je to mix fotek r?zných autor?. D?kuji. A ?ekáme stále na další...

N?co z tisku...
[zveřejněno: 21.8.2006]
N?co z tisku...
P?e?t?te si, co o letošním Bubnu napsaly p?ed i po n?které deníky.

Buben 2006 je minulostí
[zveřejněno: 20.8.2006]
Buben 2006 je minulostí
Tak a je to za námi...

P?edpov?? po?así
[zveřejněno: 16.8.2006]
P?edpov?? po?así
Žádný strach, lidi?ky. Podle p?edpov?di bude hezky a teplo. Místy možná zaprší, ale u nás to nehrozí. My mraky rozeženeme bubnováním a šamanskými rituály...

Line - up
[zveřejněno: 14.8.2006]
Line - up
Festival je stále blíž a blíž. Takže zve?ej?ujeme ?asový rozvrh jednotlivých vystoupení. Upozor?ujeme, že se tento plán m?že ješt? mali?ko zm?nit...

Jedná špatná a jedna velmi dobrá zpráva...
[zveřejněno: 4.8.2006]
Jedná špatná a jedna velmi dobrá zpráva...
Létající koberec nevystoupí... Máme pro Vás ale skv?lou náhradu !

Dolnolhotský buben založil Jára da Cimrman!
[zveřejněno: 1.8.2006]
Dolnolhotský buben založil Jára da Cimrman!
D?vod pro oslavu stoletého výro?í rakousko – uherského svátku Weltmuzik.

P?edprodej zahájen
[zveřejněno: 2.7.2006]
P?edprodej zahájen
1.7. byl zahájen p?edprodej vstupenek na letošní festival Dolnolhotský buben. Cena vstupenky v p?edprodeji je pouze 129 K?...

Plakát
[zveřejněno: 15.6.2006]
Plakát
Plákát pro Buben 2006 je hotov! Napište nám, jak se Vám líbí?

Slevy pro ISIC, ALIVE(IYTC), ITIC, Staff Card GTS int.
[zveřejněno: 24.5.2006]
Slevy pro ISIC, ALIVE(IYTC), ITIC, Staff Card GTS int.
I v letošním roce budou pouze pro držitele karet ISIC, ALIVE(IYTC), ITIC, Staff Card GTS int. poskytovány slevy na vstupném.

Nové stránky
[zveřejněno: 9.4.2006]
Nové stránky
Díky Alexovi naše stránky zase vypadají jinak. Doufám, že se Vám líbí.

Dolnolhotský buben 2006
[zveřejněno: 1.4.2006]
Dolnolhotský buben 2006
6. ro?ník festivalu, na který se nezapomíná, se uskute?ní 19.srpna 2006. V Dolní Lhot? op?t uvidíte skv?lé kapely, užijete si workshopy bubnování, b?išních tanc? a salsy. ?eká na Vás ?ajovna, tane?ní stage, oh?ostr?jci, vegetariánská jídelna, pohoda a p?íroda.